Help mee!

Het bericht Help mee! verscheen eerst op Agrarisch Natuurfonds Fryslân.

Geboorte van een kluut

Tekst en foto’s Lianne Otter en Bennie van der Weide Trouwe bezoekers van Gruttoland, Lianne Otter en Bennie van der Weide, hadden een bijzondere ervaring. Ze waren getuigen van feit dat een klutenkuiken uit het ei kroop. Hoe bijzonder is dat? Lees hieronder hun ervaring en bewonder de foto’s. Slachtemarathon Afgelopen zaterdag, 15 juni jl. werd voor de zesde maal …

Derde telling afgerond

Door Hans Peeters Foto boven: Vogels kijken en genieten vanuit een van de hutten 2024 Gaat de boeken in als een bijzonder en eigenaardig broedseizoen. Door het aanhoudende koude en natte weer, was het sowieso niet best voor de jonge vogels. Bij gebrek aan muizen in het veld schakelden predatoren, zoals bruine kiekendief, over op weidevogelkuikens. Ze lieten ze zich …

Dramatisch broedseizoen voor grutto

Tekst en foto boven Hans Peeters Half mei zag het er allemaal nog rooskleurig uit en leken we af te stevenen op een zeer succesvol broedseizoen voor de grutto. Een paar weken later blijkt een groot aantal gruttokuikens verdwenen te zijn en vrezen we het ergste. Tijdens de tweede alarmtelling op 2 juni werd ons angstige gevoel bevestigd. Eddy de …

Goed nieuws voor grutto’s: geen vliegveld bij Montijo, Portugal

Bron: Vogelbescherming Nederland / Foto boven Lubbert Boersma 24-MEI-2024 – De Portugese regering ziet definitief af van Montijo als locatie voor een nieuw vliegveld bij Lissabon. Dat is goed nieuws voor de honderdduizenden vogels die in de monding van de Taag broeden, foerageren en rusten tijdens de jaarlijkse trektochten tussen hun broedplek en hun overwinteringsgebied. Ook Nederlandse grutto’s maken gebruik …

Eerste Alarmtelling 2024

Elk broedseizoen worden er 3 alarmtellingen gehouden, waarbij op basis van alarmerende vogels het aantal broedparen in kaart wordt gebracht. Afgelopen zondag, 19 mei was de eerste. foto boven: grutto’s / Bennie van de Weide Voltallig legsel van grutto Boer Murk meldt het volgende: Vanmiddag leuke, gezellige telling gehad bij prachtig weer. De belangrijkste uitslag is dat we 52 alarmerende paren …

Zeldzame gast in Gruttoland

Foto boven Evelien Meijer Maandag, 13 mei jl. werd in Gruttoland de zeldzame waarneming gedaan van een breedbekstrandloper. Het is de eerste waarneming van dit jaar en voor Gruttoland een nieuwe soort. Het is nummer 138 op de soortenlijst van Gruttoland! Breedbekstrandloper / foto Evelien Meijer Evelien Meijer en Jacques Schouten zijn regelmatige bezoekers van Gruttoland. Maandag, 13 mei jl. …

Gezin met vier kinderen

Teksten Murk Nijdam en Lianne Otter / Foto boven Bennie van der Weide Het broedseizoen is in volle gang en de eerste kuikens van grutto’s worden gesignaleerd. Boer Murk doet verslag van de afgelopen dagen. Natuurfotografe Lianne Otter beschrijft hoe zij samen met Bennie van der Weide een gruttopaar met maar liefst vier jongen gadeslaan. Op 5 mei waren de …

Kempende kemphanen

door Hans Peeters Je weet niet wat je ziet. Voor vogelhut de ‘Hoants’, in het Nederlands heel toepasselijk de ‘Kemphaan’, staan op nog geen 10 meter afstand, meer dan 50 kemphanen. Meest mannen met gekleurde kragen, die variëren van wit – beige – blond – lichtbruin – kastjebruin – grijs – purper en zwart. Kortom alle kleuren van de kemphanenregenboog. …

Koningstelling 2024

Tekst en foto’s Hans Peeters Sinds 1977 houdt boer Murk de broedgegevens van grutto, kievit, scholekster en tureluur zo nauwkeurig mogelijk bij. Daarvoor worden elk jaar vier tellingen georganiseerd. De eerste telling vond traditioneel plaats op Koninginnedag. Vanaf 2014 wijzigde de koninginnetelling in een koningstelling en werd verplaatst naar 27 april. Afgelopen zaterdag was het dus weer zo ver. In …