Murk Nijdam

Het bedrijf van Murk Nijdam is een agrarisch familiebedrijf met een lange historie. Murk Nijdams interesse voor en kennis van de weidevogels gaat ver terug. In de loop der jaren deed hij meer en meer kennis op. Dit leidde ertoe dat Murk zijn bedrijf niet echt heeft veranderd. Daarin is zijn bedrijf kleinschalig en traditioneel. Op het bedrijf te Wommels is bijvoorbeeld een plasdras te vinden. Verder heeft Murk Nijdam 1 ha. grond met 1 juni als uitgestelde maaidatum. En 27 ha. met een uitgestelde maaidatum van minimaal 15 juni. In combinatie met kruidenrijk grasland resulteerde dit in 2021 in 86 gruttonesten met 145 kuikens en in 2022 in 66 gruttonesten met 110 kuikens. Daarnaast worden ruim 132 vogelsoorten op en rond het bedrijf van Murk geteld. De huidige plasdras vormt het centrum van het bedrijf. De plasdras is een uitstekende foerageerplek en broedplaats voor bepaalde soorten. De omliggende percelen zijn nadrukkelijk verbonden met de plasdras en zijn de broedplaats voor de vele weidevogels. Voor en na het broedseizoen is de plasdras een toevluchtsoord voor menige trekvogelsoort. Er wordt op het bedrijf van Murk Nijdam volop (wetenschappelijk) onderzoek (kleurringen kluten en grutto) gedaan. Men onderzoekt bijvoorbeeld het leef- en broedgedrag van de verschillende weidevogels. Vooral de grutto’s krijgen hierbij veel aandacht. Verder is er veel interesse van fotografen, vogelaars en natuurliefhebbers voor alles wat er leeft op het bedrijf.

Image

Het Project


Het 'project' Murk Nijdam speelt al langere tijd en kreeg gaandeweg de naam 'Gruttoland'. Murk is zelfstandig veehouder met een groot hart voor de weidevogels. Zijn inzet voor weidevogels verwierf inmiddels provinciale en nationale faam. Vooral onder vogelaars, natuurliefhebbers, natuurwetenschappers en natuurlijk vogelwachters. Murk Nijdam boert niet biologisch, niet gangbaar, maar wel extensief en met passie. Naast het houden van ongeveer 30 melkkoeien op totaal 40 ha., heeft Murk een weidevogeleldorado gecreëerd. Murk Nijdam besloot dat zijn levenswerk behouden moet blijven voor de toekomst. Daarom sloegen hij en Agrarisch Natuurfonds Fryslân in 2018 de handen ineen. Met als doel het eigendom van de agrarische grond op termijn onder te brengen bij Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Dit is in 2022 geconcretiseerd. 37 hectare Gruttoland werd eigendom van ANF. Hierbij blijft het beheer in handen van Murk Nijdam, want wat bijzonder succesvol is, verander je niet.

Even voorstellen - Murk Nijdam, ANF en Gruttoland

Vroege vogels op bezoek bij Murk