Bijzondere blauwe kiekendief

Tekst Hans Peeters / foto boven Jappie Seinstra Er zijn vogels waarbij je hart een vreugdesprongetje maakt, als je er een ziet. De blauwe kiekendief bijvoorbeeld. In Nederland een zeldzame broedvogel, maar ook ’s winters blijft een blauwe kiekendief er eentje die je met chocolade letters in je vogellogboek schrijft. Vrouwtje blauwe kiekendief / foto Jappie Seinstra Blauwe kiekendief man …

Het Vogeljaar

Boekbespreking tekst en illustraties Hans Peeters Veel vogelliefhebbers zullen het Vogeljaar kennen als het tijdschrift dat de afgelopen zeventig jaren periodiek in de brievenbus viel. Aan dit tijdperk komt een einde; de redactie is ermee gestopt. Als afsluiting verscheen onlangs het laatste Vogeljaar in boekvorm. Dit laatste Vogeljaar behapt zeventig jaren over vogelstudie en vogelbescherming. Het blikt terug op het …

Alledaagse aalscholver

door Hans Peeters Tot nu toe zijn er in Gruttoland 132 verschillende vogelsoorten waargenomen. Van aalscholver tot zwartkopmeeuw. Van heel voorspelbare soorten, zoals de grutto, tot onverwachte dwaalgasten, als de lammergier. Deze keer zetten we een alledaagse soort – de aalscholver – in de schijnwerpers. Aalscholvers liggen diep in het water en zijn uitstekende zwemmers / foto Willem de Wolf …

WEIDEVOGELBESCHERMERS GEZOCHT

Wil je meer weten over weidevogels? En een actieve bijdrage leveren aan de bescherming ervan? Dan is de Basiscursus Weidevogelbeschermer (nazorger) iets voor jou. Tijdens de cursus leer je de meest voorkomende weidevogels kennen en hoe je deze in de praktijk kan beschermen. De eerste cursus start al in december. Kijk voor meer informatie op: https://www.friesevogelwachten.nl/…/basiscursus. Het bericht WEIDEVOGELBESCHERMERS GEZOCHT verscheen …

Zonderlinge zomertaling

door Hans Peeters / foto boven Marten F. de Vries De krooneend bestaat al, maar anders zou de zomertaling zomaar ‘krooneend’ kunnen heten. Volgt u het nog? Zomertalingen zijn de laatste decennia steeds zeldzamer geworden en vanwege hun schuwe gedrag lastig te zien. De ontdekking van een zomertaling – of nog liever een paartje – is altijd een waarneming met …

Gewiekste witte kwikstaart

Door Hans Peeters / foto boven Bennie van der Weide Hoewel de witte kwikstaart geen weidevogel is, hoort hij wel echt thuis in Gruttoland. Als echte insecteneter houdt hij zich vaak op bij de plas om er vliegen en muggen te vangen. Hij pikt ze langs de randen van het slik, maar ook wel van het wateroppervlak. Witte Kwikstaart in …

BROEDRESULTATEN SINDS 1977

door Hans Peeters / foto boven Kluut Het broedseizoen 2022 is achter de rug en met een goed gevoel kijken we daarop terug. Nog nooit kwamen er zoveel jong grutto’s en kluten groot in Gruttoland. En niet eerder broedde er zoveel kleine plevieren. Hieronder de cijfers op een rij sinds 1977. Grutto / foto Jappie Seinstra Vanaf 1977 houdt boer …

Beheer Noordereiland Drachten naar ANF

Op dinsdag 13 september vond de officiële overdracht plaats van het beheer van het Noordereiland Drachten van gemeente Smallingerland aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De stichting neemt gedurende 30 jaar het beheer en onderhoud van Noordereiland over met als doel (weide)vogels op het eiland in stand te houden.Het Noordereiland ligt ter hoogte van het Bûtenstfallaat aan de westkant van Drachten …

Bezoek het Frysk Fûgelfestijn!

Het Frysk Fûgelfestijn wordt gehouden op zaterdag 10 september tussen 11 en 18 uur bij het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld (Koaidyk 8a). Was de coronatijd voor jou ook een periode waarin je de natuur (opnieuw) ontdekt hebt? En wil je daar nu wat meer mee gaan doen? Vogels kijken en op naam brengen, het zogenaamde …

Gewilde wilde eend

door Hans Peeters / foto boven Jappie Seinstra Als je het over weidevogels hebt, denk je niet meteen aan de wilde eend. Toch is het in Gruttoland een veel voorkomende soort, zo niet de meest algemene eend die er rondzwemt. Om te zien hoe dat komt, moeten we ver terug in de historie. Wilde eend-man / foto Willem de Wolf …