Derde telling afgerond

Door Hans Peeters

Foto boven: Vogels kijken en genieten vanuit een van de hutten

2024 Gaat de boeken in als een bijzonder en eigenaardig broedseizoen. Door het aanhoudende koude en natte weer, was het sowieso niet best voor de jonge vogels. Bij gebrek aan muizen in het veld schakelden predatoren, zoals bruine kiekendief, over op weidevogelkuikens. Ze lieten ze zich goed smaken, met als gevolg dat er erg weinig kuikens vliegvlug werden.

Jonge tureluur / foto Edwin ter Hennepe

Jonge bergeendjes / foto Hans Peeters

Boer Murk ziet dit alles met lede ogen aan: “Het is ronduit een slecht jaar voor de grutto en kluut. Het gedeelte rondom de oude plas, is de enige plek waar nog wat kuikens vliegvlug zullen worden. De scholekster heeft er minder last van, omdat die gemakkelijk wormen kunnen pakken. Ook het maaien moet ik uitstellen, nu niet vanwege kuikens die in het veld lopen, maar omdat het te nat is.”

Scholekster met kuiken / foto Hans Peeters

Scholeksterkuikens zoeken veiligheid en warmte bij de ouder / foto Edwin ter Hennepe

Tabel Alarmtellingen

De resultaten van de laatste en eerdere tellingen zijn als volgt:

  1e telling 19 mei 2024 2e telling 2 juni 2024 3e telling 13 juni 2024
Grutto 52 5 7
Tureluur 16 13 4
Kievit 2 0 0
Scholekster 5 3 5
Gele kwikstaart 6 9 9
Graspieper 1 0 0
Visdief 0 1 5
Kokmeeuw 0 1 2
Oeverzwaluw   152  

Bergeend broedde in de schuur van boer Murk / foto Henk Ebbinga

Bergeend / foto Edwin ter Hennepe

Toch nog jonge vogels

Een van de trouwe bezoekers van Gruttoland zijn Jappie Seinstra en Lubbert Boersma. Zij weten toch nog een positieve draai aan dit bericht te geven. Jappie en Lubbert: “Begin deze maand zaten er toch nog een aantal vogels met kuikens in de dobbe. Zo waren er:

– waterhoentjes met 7 jongen

– kleine plevieren met 3 kuikentjes

– een aantal wilde eenden en bergeenden met kuikens

– paartje scholekster met 2 kuikens

– drie paartjes van de tureluur met ieder één kuiken en dan nog

– veel jonge kneuen in en op de klimop langs het pad.”

Waterhoen met kuiken / foto Jappie Seinstra

Kleine plevier met kuikens / foto Jappie Seinstra

Jonge kluut / foto Hans Peeters

152 bezette nesten van de oeverzwaluw dit jaar / foto Hans Peeters

Veel kneuen / foto Hans Peeters

Tussen de buien door is er meteen volop voedsel / foto kleine plevier – Edwin ter Hennepe

Het bericht Derde telling afgerond verscheen eerst op Agrarisch Natuurfonds Fryslân.