RETOURTJE VOOR KEMPHANEN

door Hans Peeters / foto boven Lubbert Boersma

Voor een aantal van ons is de zomervakantie net begonnen, terwijl voor bepaalde vogels de najaarstrek al van start is gegaan. Vogels houden er nu eenmaal een eigen agenda op na. Neem nou kemphanen.

Kemphanen zijn alweer teruggekeerd in Gruttoland / foto Bennie van der Weide

Eind april, begin mei, verbleven ze nog met enkele honderden in Gruttoland. Hanen die doldriest rondjes draaiden om de hennetjes. Hun verentooi op zijn mooist opgestoken en een enkeling die zelfs al een vrouwtje wist te verleiden. Toen leek het alsof ze van de ene op de andere dag waren vertrokken naar andere oorden. De hele meute reisden richting Polen, Finland en Rusland. Niet alleen op de uitgestrekte toendra legden ze hun eieren, maar zelfs in de tuinen van Noren en Finnen. Servan Ott zag het dit voorjaar met eigen ogen.

Terug van een verre reis / foto Jappie Seinstra

Retour

Amper zes weken later keren de eerste hanen alweer terug. Terwijl voor de hennen het broedseizoen in volle gang is, nemen zij na een aantal amoureuze ontmoetingen de kuierlatten en weten niet hoe snel ze weer naar de Lage Landen moeten vluchten. Momenteel verblijven er tussen 300 en 500 kamhanen in Gruttoland. De mannen zien er verfomfaaid en sleets uit. De twee keer lange vlucht, de gevechten met rivalen en de rui zijn hen niet in de koude kleren gaan zitten. Over een poosje keren ook de vrouwtjes terug en later in de zomer pas de jongen. Het leven van een kemphaan is boeiend en vol avonturen.

Teruggekeerde kemphanen zien er wat verfomfaaid uit / foto Lubbert Boersma

Er bevindt zich minstens één Oranjefan onder de kemphanen / foto Lubbert Boersma

Zangvogels

Boer Murk meldt dat er niet alleen in Gruttoland, maar ook in en om zijn boerderij volop jong vogelleven is. “De boerenzwaluwen vliegen in en uit de stal. Er zijn nu tien jongen, terwijl er nog twee paar aan het broeden zijn. In totaal dus vier nesten van de boerenzwaluw. De grauwe vliegenvanger vangt vanaf een houten grutto voor mijn keukenraam tientallen vliegen. Een fraai gezicht, hoe het vogeltje de insecten uit de lucht te plukt. Steeds weer keert ie terug naar zijn uitvalsbasis. De vinken zingen de gehele dag door en zitten kennelijk nog steeds op Tinder.”

Dit jaar minder nesten van oeverzwaluwen dan in 2023. Oorzaken: koude en natte voorjaar en het zand in de oeverzwaluwwand is erg nat / foto Jappie Seinstra

Samen trekken aan een regenworm / foto Bennie van der Weide

Laatste kansen voor fotografen

Zoals wellicht bekend is, sluiten over ruim twee maanden onze fotohutten weer. Maar de komende weken zijn er nog volop vrije data, waarop onze hutten gereserveerd kunnen worden. Juist de nazomer is erg interessant. Volop vogels die in onze plas komen rusten, eten en zich opmaken voor de herfsttrek. Wat te denken van grote groepen badderende kieviten en goudplevieren, fantastisch gecamoufleerde watersnippen, die langs de slikranden foerageren. Ook verwachten we dit najaar weer passanten zoals, groenpootruiter, zwarte ruiter, bonte strandloper en minder alledaags soorten als Temmincks’ strandloper en kleine strandloper.

Reserveren kan via https://gruttoland.nl/fotografie-arrangement-gruttoland/

Volop kieviten bezoeken de plas / foto Bennie van der Weide

Aan insecten geen gebrek voor kleine plevieren en witte kwikstaarten / foto Bennie van der Weide

Badderende regenwulp / foto Jappie Seinstra

Het bericht RETOURTJE VOOR KEMPHANEN verscheen eerst op Agrarisch Natuurfonds Fryslân.