Vissende visdief

door Hans Peeters De visdief is een volle neef van de grote stern, dwergstern en noordse stern. Vogels van zee en kust, die elk jaar twee keer grote afstanden afleggen tussen overwinterings- en broedgebied. Met hun ranke, slanke lichaam klieven ze door de lucht en met de lange smalle vleugels weten ze moeiteloos door stormen heen te ploegen. Foto Jappie …

Blauwborst – soort 132!

door Hans Peeters / foto boven Marten f. de Vries Vrijdag, 29 juli 2022 was voor Gruttoland weer een dag om in chocoladeletters te schrijven. Bennie van der Weide zag uit een van de fotohutten een nieuwe soort voor Gruttoland. Een blauwborst zat even op de grond, maar voordat Bennie de vogel goed in beeld had was ie alweer gevlogen. …

Slobberende slobeend

door Hans Peeters / foto boven Servan Ott Een toepasselijkere naam had men voor de slobeend niet kunnen bedenken. Met de grote brede snavel slobbert hij zijn voedsel van het wateroppervlak. Dat bestaat uit insecten en larven, die hij met de lamellen in de grote snavel uit het water filtert. In Fryslân heeft men het ook wel over schijteend en …

Vogelsterren

Foto boven Servan Ott Het broedseizoen zit er op en je zou verwachten dat het dan rustiger wordt met de vogels in Gruttoland. Niets is minder waar. Het is er momenteel een drukte van jewelste met vogels die gebroed hebben, zoals kluten en visdieven. Jonge vogels die hun weg nog moeten vinden en doortrekkers. Bijvoorbeeld regenwulpen, wulpen, witgatjes die hun …

Dineren en veilen voor ANF

Galerie Autrevue organiseert op 8 oktober a.s. een Wild Art diner. In Tjaarda in Oranjewoud krijgen mensen een bijzonder 5-gangen menu voor geschoteld en wordt er een kunstveiling gehouden. Onze stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) is deze avond gekozen als goed doel. Dus een deel van inkomsten van het diner en de veiling is voor ANF. Een jaar geleden stond …

AANKOOP 32 HA. GRUTTOLAND EEN FEIT

Foto boven Bennie van der Weide Wommels, 14 juli 2022. Dankzij de welwillende medewerking van verkoper Murk Nijdam en de financiële bijdragen van meer dan 5000 particulieren, vogelwachten, organisaties en bedrijven is 30 hectare Gruttoland in eigendom aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân overgegaan. De plas van Gruttoland met de vier vogelkijk- en fotohutten (foto Teade de Boer) Het officiële tekenmoment …

Gruttofilm in première

Gisteravond, donderdag 7 juli, was de première van de film Grutto! In de Pathé-bioscoop te Ede kwam een groot aantal grutto-bobo’s bijeen om zich onder te laten dompelen in deze gruttosensatie. Ook boer Murk uit Wommels was van de partij. Boer Murk en vrijwilliger Rienk Jelle Hibma waren bij de premiere in Ede (foto Hans Peeters) Na de inleiding van …

Schetterende scholeksters

door Hans Peeters / foto boven Bennie van der Weide De scholekster is door zijn opvallende uiterlijk een opmerkelijke verschijning in weidevogelland. Hoewel het oorspronkelijk een echte kustvogel is, die nog steeds op de Wadden is te vinden. De Friese naam ‘strânljip’ ofwel strandkievit verwijst daar al naar. Tegenwoordig komen scholeksters overal in het binnenland voor tot zelfs midden in …

Klutenmysterie opgelost

door Hans Peeters / foto boven Lubbert Boersma Weet u het nog, begin april van dit jaar ontvingen we bericht dat de in 2014 in Gruttoland geringde kluut AE, was gesignaleerd in een natuurreservaat in India. Op een promofilmpje voor het gebied Chilika Ramsar Site was de paring te zien van AE met een ongeringde kluut. Hoewel er hier en …

BINNENSTEBUITEN – de film

Op 10 mei jl. was boer Murk te gast in het programma BinnensteBuiten van KRO/NCRV. Hij ontving presentatrice Camilla Dreef op zijn boerderij en gaf haar een rondleiding door Gruttoland. Camilla werd overweldigd door de aantallen vogels en ging uit haar dak bij het zien van alle grutto’s, kemphanen en kluten. De volledige film van 12 minuten kunt u via …