MATIG BROEDSEIZOEN VOOR GRUTTO

(Bericht van Vogelbescherming Nederland / overgenomen van Nature Today) foto boven Willem de Wolf Het afgelopen broedseizoen was voor de grutto in Nederland helaas weer onder de maat. Hoewel 2022 zeker niet tot de slechtste jaren behoorde, brachten de grutto’s toch te weinig jongen groot om de populatie in stand te houden. Het aantal grootgebrachte jongen neemt overigens niet af. …

Bezige bontbekplevier

Door Hans Peeters / foto boven Jappie Seinstra Je hebt van die vogels die er vanwege hun uiterlijk feestelijk uitzien. De kemphaan bijvoorbeeld. Bij het zien van een of meer bontbekplevieren in Gruttoland, krijg ik ook altijd een feestelijk gevoel. In het broedseizoen zijn ze op zijn mooist met een zwart/wit-getekende kop en dito borstband; dat afgezet tegen een beigebruine …

start nieuwe campagne ANF

Op zaterdag 3 december start de nieuwe publiekscampagne van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). De campagne heet ‘Help, de weidevogel vlucht…’. Met de opbrengst van de campagne zal ANF een volgende weidevogelparel aankopen. Er is op dezelfde 3 december een intentieverklaring met de familie De Boer uit Tjerkwerd getekend. Zij willen 12 hectares van hun beste weidevogelgrond aan ANF overdragen. …

Bedreven blauwe reiger

door Hans Peeters Gruttoland trekt niet alleen weidevogels aan, maar ook vogels die op hun beurt weer op de weidevogels afkomen. Bijvoorbeeld de blauwe reiger. De grote schrokop ziet een mals grutto- of kievitskuiken best wel zitten. Kortom het zijn bedreven predatoren. Blauwe reigers zijn zo’n beetje alles eters, van vis… / foto Hans Peeters … mollen, kuikens tot muizen …

Bijzondere blauwe kiekendief

Tekst Hans Peeters / foto boven Jappie Seinstra Er zijn vogels waarbij je hart een vreugdesprongetje maakt, als je er een ziet. De blauwe kiekendief bijvoorbeeld. In Nederland een zeldzame broedvogel, maar ook ’s winters blijft een blauwe kiekendief er eentje die je met chocolade letters in je vogellogboek schrijft. Vrouwtje blauwe kiekendief / foto Jappie Seinstra Blauwe kiekendief man …

Het Vogeljaar

Boekbespreking tekst en illustraties Hans Peeters Veel vogelliefhebbers zullen het Vogeljaar kennen als het tijdschrift dat de afgelopen zeventig jaren periodiek in de brievenbus viel. Aan dit tijdperk komt een einde; de redactie is ermee gestopt. Als afsluiting verscheen onlangs het laatste Vogeljaar in boekvorm. Dit laatste Vogeljaar behapt zeventig jaren over vogelstudie en vogelbescherming. Het blikt terug op het …

Alledaagse aalscholver

door Hans Peeters Tot nu toe zijn er in Gruttoland 132 verschillende vogelsoorten waargenomen. Van aalscholver tot zwartkopmeeuw. Van heel voorspelbare soorten, zoals de grutto, tot onverwachte dwaalgasten, als de lammergier. Deze keer zetten we een alledaagse soort – de aalscholver – in de schijnwerpers. Aalscholvers liggen diep in het water en zijn uitstekende zwemmers / foto Willem de Wolf …

WEIDEVOGELBESCHERMERS GEZOCHT

Wil je meer weten over weidevogels? En een actieve bijdrage leveren aan de bescherming ervan? Dan is de Basiscursus Weidevogelbeschermer (nazorger) iets voor jou. Tijdens de cursus leer je de meest voorkomende weidevogels kennen en hoe je deze in de praktijk kan beschermen. De eerste cursus start al in december. Kijk voor meer informatie op: https://www.friesevogelwachten.nl/…/basiscursus. Het bericht WEIDEVOGELBESCHERMERS GEZOCHT verscheen …

Zonderlinge zomertaling

door Hans Peeters / foto boven Marten F. de Vries De krooneend bestaat al, maar anders zou de zomertaling zomaar ‘krooneend’ kunnen heten. Volgt u het nog? Zomertalingen zijn de laatste decennia steeds zeldzamer geworden en vanwege hun schuwe gedrag lastig te zien. De ontdekking van een zomertaling – of nog liever een paartje – is altijd een waarneming met …

Gewiekste witte kwikstaart

Door Hans Peeters / foto boven Bennie van der Weide Hoewel de witte kwikstaart geen weidevogel is, hoort hij wel echt thuis in Gruttoland. Als echte insecteneter houdt hij zich vaak op bij de plas om er vliegen en muggen te vangen. Hij pikt ze langs de randen van het slik, maar ook wel van het wateroppervlak. Witte Kwikstaart in …