Gruttofilm in première

Gisteravond, donderdag 7 juli, was de première van de film Grutto! In de Pathé-bioscoop te Ede kwam een groot aantal grutto-bobo’s bijeen om zich onder te laten dompelen in deze gruttosensatie. Ook boer Murk uit Wommels was van de partij. Boer Murk en vrijwilliger Rienk Jelle Hibma waren bij de premiere in Ede (foto Hans Peeters) Na de inleiding van …

Schetterende scholeksters

door Hans Peeters / foto boven Bennie van der Weide De scholekster is door zijn opvallende uiterlijk een opmerkelijke verschijning in weidevogelland. Hoewel het oorspronkelijk een echte kustvogel is, die nog steeds op de Wadden is te vinden. De Friese naam ‘strânljip’ ofwel strandkievit verwijst daar al naar. Tegenwoordig komen scholeksters overal in het binnenland voor tot zelfs midden in …

Klutenmysterie opgelost

door Hans Peeters / foto boven Lubbert Boersma Weet u het nog, begin april van dit jaar ontvingen we bericht dat de in 2014 in Gruttoland geringde kluut AE, was gesignaleerd in een natuurreservaat in India. Op een promofilmpje voor het gebied Chilika Ramsar Site was de paring te zien van AE met een ongeringde kluut. Hoewel er hier en …

BINNENSTEBUITEN – de film

Op 10 mei jl. was boer Murk te gast in het programma BinnensteBuiten van KRO/NCRV. Hij ontving presentatrice Camilla Dreef op zijn boerderij en gaf haar een rondleiding door Gruttoland. Camilla werd overweldigd door de aantallen vogels en ging uit haar dak bij het zien van alle grutto’s, kemphanen en kluten. De volledige film van 12 minuten kunt u via …

Het was me het weekje wel

Door Hans Peeters / foto boven kleine plevier – Servan Ott Het was me het weekje wel. Cameraploegen liepen in en uit bij boer Murk. Het was de week van 15 juni en dus mocht er gemaaid worden. Kwam er bezoek van de andere kant van de wereld én was er het derde broedsel van een kleine plevier. Boer Murk …

Derde alarmtelling – verrassend

Tekst en foto’s Hans Peeters Foto boven: boer Murk speurt de lucht af naar alarmerende grutto’s. Volgens richtlijnen van de Bond van Friese Vogelwachten heeft onlangs de Derde Alarmtelling plaats gevonden. Zondagmiddag, 12 juni gingen een aantal vrijwillige tellers samen met boer Murk het veld in. De derde telling is om te kijken hoeveel ouderparen nog alarmeren en dus zo …

Tweede alarmtelling: hoogte- en dieptepunten

door Hans Peeters / foto boven Douwe Struiksma Volgens richtlijnen van de Bond van Friese Vogelwachten heeft onlangs de Tweede Alarmtelling plaats gevonden. In Gruttoland gingen op vrijdag, 4 juni een aantal vrijwillige tellers samen met boer Murk het land in. De tweede telling geeft altijd het beste zicht op het al dan niet welslagen van het broedseizoen. Aan de …

Eerste alarmtelling veelbelovend

door Hans Peeters / foto boven Willem de Wolf Elk broedseizoen wordt er in het kader van Agrarisch Natuurbeheer driemaal een alarmtelling gehouden. Daarbij wordt geïnventariseerd welke weidevogelsoorten er broeden en in wat voor aantallen. Zondag, 22 mei jl. was de eerste alarmtelling van 2022. Jonge kluten bij het nest / foto Teade de Boer Spannend Zo’n eerste alarmtelling is …

Onverzettelijke oeverzwaluwen

door Hans Peeters; foto boven Jappie Seinstra ‘Beter 100 zwaluwen in de wand, dan 10 in de lucht’. Met deze leus vroeg boer Murk in 2016 subsidie aan bij het IJsvogelfonds van Vogelbescherming. Dit fonds was en is bedoeld voor kleinschalige vogelbeschermingsprojecten, die op lokaal niveau worden uitgevoerd. Murk had al eerder twee oeverzwaluwwanden aangelegd, door de grond die vrij …

Deze week

door Hans Peeters; foto boven Servan Ott Het was me het weekje wel in Gruttoland. Is het in mei sowieso al een topdrukte wat vogels betreft, ook de aantallen bezoekers nemen bijna met de dag toe. De fotohutten zijn dagelijks bezet, dan kwam er ook nog een Italiaanse filmploeg op bezoek. En als hoogtepunt was er natuurlijk de uitzending van …