BROEDRESULTATEN SINDS 1977

door Hans Peeters / foto boven Kluut Het broedseizoen 2022 is achter de rug en met een goed gevoel kijken we daarop terug. Nog nooit kwamen er zoveel jong grutto’s en kluten groot in Gruttoland. En niet eerder broedde er zoveel kleine plevieren. Hieronder de cijfers op een rij sinds 1977. Grutto / foto Jappie Seinstra Vanaf 1977 houdt boer …

Beheer Noordereiland Drachten naar ANF

Op dinsdag 13 september vond de officiële overdracht plaats van het beheer van het Noordereiland Drachten van gemeente Smallingerland aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De stichting neemt gedurende 30 jaar het beheer en onderhoud van Noordereiland over met als doel (weide)vogels op het eiland in stand te houden.Het Noordereiland ligt ter hoogte van het Bûtenstfallaat aan de westkant van Drachten …

Bezoek het Frysk Fûgelfestijn!

Het Frysk Fûgelfestijn wordt gehouden op zaterdag 10 september tussen 11 en 18 uur bij het bezoekerscentrum van Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld (Koaidyk 8a). Was de coronatijd voor jou ook een periode waarin je de natuur (opnieuw) ontdekt hebt? En wil je daar nu wat meer mee gaan doen? Vogels kijken en op naam brengen, het zogenaamde …

Gewilde wilde eend

door Hans Peeters / foto boven Jappie Seinstra Als je het over weidevogels hebt, denk je niet meteen aan de wilde eend. Toch is het in Gruttoland een veel voorkomende soort, zo niet de meest algemene eend die er rondzwemt. Om te zien hoe dat komt, moeten we ver terug in de historie. Wilde eend-man / foto Willem de Wolf …

Vissende visdief

door Hans Peeters De visdief is een volle neef van de grote stern, dwergstern en noordse stern. Vogels van zee en kust, die elk jaar twee keer grote afstanden afleggen tussen overwinterings- en broedgebied. Met hun ranke, slanke lichaam klieven ze door de lucht en met de lange smalle vleugels weten ze moeiteloos door stormen heen te ploegen. Foto Jappie …

Blauwborst – soort 132!

door Hans Peeters / foto boven Marten f. de Vries Vrijdag, 29 juli 2022 was voor Gruttoland weer een dag om in chocoladeletters te schrijven. Bennie van der Weide zag uit een van de fotohutten een nieuwe soort voor Gruttoland. Een blauwborst zat even op de grond, maar voordat Bennie de vogel goed in beeld had was ie alweer gevlogen. …

Slobberende slobeend

door Hans Peeters / foto boven Servan Ott Een toepasselijkere naam had men voor de slobeend niet kunnen bedenken. Met de grote brede snavel slobbert hij zijn voedsel van het wateroppervlak. Dat bestaat uit insecten en larven, die hij met de lamellen in de grote snavel uit het water filtert. In Fryslân heeft men het ook wel over schijteend en …

Vogelsterren

Foto boven Servan Ott Het broedseizoen zit er op en je zou verwachten dat het dan rustiger wordt met de vogels in Gruttoland. Niets is minder waar. Het is er momenteel een drukte van jewelste met vogels die gebroed hebben, zoals kluten en visdieven. Jonge vogels die hun weg nog moeten vinden en doortrekkers. Bijvoorbeeld regenwulpen, wulpen, witgatjes die hun …

Dineren en veilen voor ANF

Galerie Autrevue organiseert op 8 oktober a.s. een Wild Art diner. In Tjaarda in Oranjewoud krijgen mensen een bijzonder 5-gangen menu voor geschoteld en wordt er een kunstveiling gehouden. Onze stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) is deze avond gekozen als goed doel. Dus een deel van inkomsten van het diner en de veiling is voor ANF. Een jaar geleden stond …

AANKOOP 32 HA. GRUTTOLAND EEN FEIT

Foto boven Bennie van der Weide Wommels, 14 juli 2022. Dankzij de welwillende medewerking van verkoper Murk Nijdam en de financiële bijdragen van meer dan 5000 particulieren, vogelwachten, organisaties en bedrijven is 30 hectare Gruttoland in eigendom aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân overgegaan. De plas van Gruttoland met de vier vogelkijk- en fotohutten (foto Teade de Boer) Het officiële tekenmoment …