Wat is Gruttoland?Gruttoland is een uniek project waar het traditionele boerenbedrijf en de weidevogels samenkomen. Boer Murk Nijdam en stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) zijn een langdurige samenwerking aangegaan. Het is de bedoeling dat ANF de weidevogelparel van ruim 40 hectare van Murk Nijdam in stappen overneemt. Dit om het levenswerk van Murk Nijdam tot in lengte van dagen voort te kunnen zetten. Via verschillende publieksacties is door ANF geld ingezameld om de grond van Murk Nijdam op bijzondere voorwaarden te kunnen kopen. Meer dan 5000 mensen leverden al een financiële bijdrage. Ook zijn er verschillende subsidies toegekend. Begin 2022 is bijna de helft van de 40 hectare in het bezit van ANF. ANF werkt voornamelijk met vrijwilligers. Zij is opgericht door verontruste weidevogelliefhebbers vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Het is bedoeling dat ANF in de toekomst verspreid over Fryslân meer van dit soort projecten realiseert.

Image

Steun Gruttoland en adopteer m2's weidevogelgrond


Bijna 6.000 weidevogelliefhebbers gingen u voor. Zij adopteerden 1 of meer m2's weidevogelgrond bij Gruttoland. Hierdoor heeft de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) bijna alle hectares van Murk Nijdam kunnen overnemen. Om zo zijn levenswerk, hét gruttoparadijs van Nederland, voor latere generaties te kunnen bewaren. 

Image
ANF werkt samen met mediapartner Mediahuis Noord en Van Plan. Door op de groene knop hieronder te klikken komt u direct bij de bestelmodule van Van Plan. U kunt dan direct veilig betalen via Ideal. U krijgt vervolgens een bevestiging in uw mailbox. In dit mailtje vindt u een knop waarmee u  het certificaat kunt downloaden. Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân staat onder toezicht van het goede doelenkeurmerk CBF. Uw bijdrage komt altijd goed terecht. 

Adopteer hier 1 of meer m2 weidegrond en help de grutto >>>

Wilt u Gruttoland steunen, maar u kunt/wilt niet telebankieren?


Dan kunt u ook via een overschrijving van uw bank 1 of meer vierkante meters adopteren. Ons IBAN-nummer is: NL72 RABO 0330 3130 53. Vermeld aub 'steun voor Gruttoland'. U kunt eventueel een digitaal certificaat aanvragen via de mail op adres info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl. Vermeld in deze mail dan duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en mailadres. We mailen u dan het certificaat binnen 5 werkdagen toe. 

Wilt u de weidevogels steunen met een schenking of een legaat ?


Gruttoland is het eerste project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Er zijn inmiddels andere project in voorbereiding. U kunt ANF en daarmee de weidevogels verder helpen met een schenking of een legaat.

Kijk hier voor veel meer informatie over het doen van een schenking of legaat >>>

Bezoek aan Gruttoland in 2022 mogelijk


Met ingang van het kalenderjaar 2022 is het mogelijk een bezoek aan Gruttoland te brengen. Zo kun je een van de kijkhutten boeken om de mooiste (weide)vogels te maken. Een fotografie-arrangement bij Gruttoland is volgens velen een unieke ervaring.

Wil je een fotografie arrangement boeken? Klik hier voor meer informatie >>>
In 2022 is het voor liefhebbers ook mogelijk een excursie bij Gruttoland te boeken. Een excursie wordt begeleid door een van de ruim 10 vrijwillige rondleiders. Na een korte presentatie in het bezoekerscentrum van Gruttoland neemt een groep van maximaal 20 personen een kijkje bij de plasdras van Gruttoland. Hier zijn in het broedseizoen vele (weide) vogels te zien. Tijdens een excursie is alles erop gericht de aanwezige vogels niet te verstoren.

Vanaf 1 december is het weer mogelijk excursies voor Gruttoland te boeken. Klik hier voor meer informatie >>>

Wie is Murk Nijdam?


Het bedrijf van Murk Nijdam is een agrarisch familiebedrijf met een lange historie. Murk Nijdams interesse voor en kennis van de weidevogels gaat ver terug. In de loop der jaren deed hij meer en meer kennis op. Dit leidde ertoe dat Murk zijn bedrijf niet echt heeft veranderd. Daarin is zijn bedrijf kleinschalig en traditioneel. Op het bedrijf te Wommels zijn bijvoorbeeld 2 plasdrassen te vinden. Verder heeft Murk Nijdam 1 ha. grond met 1 juni als uitgestelde maaidatum. En 27 ha. met een uitgestelde maaidatum van minimaal 15 juni. In combinatie met kruidenrijk grasland resulteerde dit in 2021 in 80 gruttonesten met ongeveer 73 broedparen met kuikens. Daarnaast worden ruim 100 vogelsoorten op en rond het bedrijf van Murk geteld. De huidige 2 plasdrassen vormen het centrum van het bedrijf. De plasdrassen zijn een uitstekende foerageerplek en broedplaats voor bepaalde soorten. De omliggende percelen zijn nadrukkelijk verbonden met de plasdrassen en zijn de broedplaats voor de vele weidevogels. Voor en na het broedseizoen zijn de plasdrassen een toevluchtsoord voor menige trekvogelsoort. Er wordt op het bedrijf van Murk Nijdam volop (wetenschappelijk) onderzoek (kleurringen kluten en grutto) gedaan. Men onderzoekt bijvoorbeeld het leef- en broedgedrag van de verschillende weidevogels. Vooral de grutto’s krijgen hierbij veel aandacht. Verder is er veel interesse van fotografen, vogelaars en natuurliefhebbers voor alles wat er leeft op het bedrijf.

Image

Hoe ziet de plasdrassituatie van Murk Nijdam er nu uit?

Het 'project' Murk Nijdam speelt al langere tijd en kreeg gaandeweg de naam 'Gruttoland'. Murk is zelfstandig veehouder met een groot hart voor de weidevogels. Zijn inzet voor weidevogels verwierf inmiddels provinciale en nationale faam. Vooral onder vogelaars, natuurliefhebbers, natuurwetenschappers en natuurlijk vogelwachters. Murk Nijdam boert niet biologisch, niet gangbaar, maar wel extensief en met passie. Naast het houden van ongeveer 30 melkkoeien op totaal 40 ha., heeft Murk een weidevogeleldorado gecreëerd.

Murk Nijdam besloot dat zijn levenswerk behouden moet blijven voor de toekomst. Daarom sloegen hij en Agrarisch Natuurfonds Fryslân in 2018 de handen ineen. Het doel van beide partijen is het eigendom van de agrarische grond op termijn onder te brengen bij Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Hierbij blijft het beheer in handen van Murk Nijdam, want wat bijzonder succesvol is, verander je niet. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Voorlopig is het project in 3 stappen geknipt:

  • Fase 1: Samenbrenging 2 plasdrassen op 1 locatie en aanleg van een gecamoufleerde parkeergelegenheid in de nabijheid. In de nieuwe plasdras zijn 4 vogelkijkhutten en een zwaluwwand aangelegd.
  • Fase 2: De realisatie van een bezoekerscentrum heeft plaatsgevonden.
  • Fase 3: De verdere verwerving van de gronden van Murk Nijdam door ANF.

Overzichtsfoto van de plasdras van Gruttoland
schetsen buro Ligthart

Meer informatie over project Murk Nijdam?

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Waar vindt u Gruttoland?

In het hart van Fryslân ligt ‘De Greidhoeke’. Hier staat de boerderij van de familie Nijdam aan de Slachtedyk. Slachte is een oude naam voor binnendijk, een bijna 42 kilometer lange voormalige eeuwenoude slaperdijk die dwars door het oude Westergo kronkelt naar de zeedijk bij Oosterbierum. De Middelsee was de scheiding tussen Westergo en Oostergo. De grondsoort om de boerderij is aangeslibde kleigrond. Sinds 2000 is een groot deel van de dijk in beheer van It Fryske Gea. Het gebied bij Murk wordt ook wel ‘Brewaard’ genoemd, afkomstig van ‘Brede waard of vaart’.

Algemene gegevens stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân)

Telefoonnummer: 058-2504388/06-51172174

Adres kantoor Agrarisch Natuurfonds Fryslân: Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

Adres project Gruttoland: De Slachte 4, 8631 CJ, Wommels

KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53