Wat is Gruttoland?


Gruttoland is een uniek project waar het traditionele boerenbedrijf en de weidevogels samenkomen. Boer Murk Nijdam en stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) zijn een langdurige samenwerking aangegaan. Dit om het levenswerk van Murk Nijdam tot in lengte van dagen voort te kunnen zetten. Via verschillende publieksacties is door ANF geld ingezameld om de grond van Murk Nijdam op bijzondere voorwaarden te kunnen kopen. Ruim 5500 mensen leverden al een financiële bijdrage. Ook zijn er verschillende subsidies toegekend. Dit resulteerde in 2021 in de overname van 7 hectare Gruttoland door ANF. Op 14 juli 2022 kwam de resterende 30 hectare van Gruttoland in handen van ANF. Een deel is direct in eigendom verkregen en een deel is omgezet in een schuld uit geldlening. ANF werkt voornamelijk met vrijwilligers. Zij is opgericht door verontruste weidevogelliefhebbers vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Het is bedoeling dat ANF in de toekomst verspreid over Fryslân meer van dit soort projecten realiseert.

Doe hier een donatie voor een project van Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Steun project zoals Gruttoland en doe een donatie


Bijna 6.000 weidevogelliefhebbers gingen u voor. Zij adopteerden 1 of meer m2's weidevogelgrond bij Gruttoland. Hierdoor heeft de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) bijna alle hectares van Murk Nijdam kunnen overnemen. Om zo zijn levenswerk, hét gruttoparadijs van Nederland, voor latere generaties te kunnen bewaren. Het nieuwste project van ANF heet Botes grutto Paradys. Dit unieke weidevogelgebied van ongeveer 12 hectare is nu nog eigendom van de familie De Boer vlakbij Tjerkwerd (Frl). Zij willen deze weidevogelparel overdoen aan ANF, zodat dit voor altijd bewaard blijft. Op de rest van hun bedrijf werken zij ook bijzonder weidevogelvriendelijk. Het zijn net als Murk Nijdam echte weidevogel liefhebbers. 

Meer weten over het ANF project Botes grutto Paradys? (Klik hier)
Image
ANF werkt samen met mediapartner Mediahuis Noord en Van Plan. Door op de groene knop hieronder te klikken komt u direct bij de bestelmodule van Van Plan. U kunt dan direct veilig betalen via Ideal. U krijgt vervolgens een bevestiging in uw mailbox. In dit mailtje vindt u een knop waarmee u  het certificaat kunt downloaden. Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân staat onder toezicht van het goede doelenkeurmerk CBF. Uw bijdrage komt altijd goed terecht. 

Doe hier een donatie voor een project van Agrarisch Natuurfonds Fryslân >>

Wilt u Gruttoland steunen, maar u kunt/wilt niet telebankieren?


Dan kunt u ook via een overschrijving van uw bank 1 of meer vierkante meters adopteren. Ons IBAN-nummer is: NL72 RABO 0330 3130 53. Vermeld aub 'steun voor Gruttoland'. U kunt eventueel een digitaal certificaat aanvragen via de mail op adres info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl. Vermeld in deze mail dan duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en mailadres. We mailen u dan het certificaat binnen 5 werkdagen toe. 

Wilt u de weidevogels steunen met een schenking of een legaat ?


Gruttoland is het eerste project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Er zijn inmiddels andere project in voorbereiding. U kunt ANF en daarmee de weidevogels verder helpen met een schenking of een legaat.

Kijk hier voor veel meer informatie over het doen van een schenking of legaat >>>

Hoe ziet de plasdrassituatie van Murk Nijdam er nu uit?

Het 'project' Murk Nijdam speelt al langere tijd en kreeg gaandeweg de naam 'Gruttoland'. Murk is zelfstandig veehouder met een groot hart voor de weidevogels. Zijn inzet voor weidevogels verwierf inmiddels provinciale en nationale faam. Vooral onder vogelaars, natuurliefhebbers, natuurwetenschappers en natuurlijk vogelwachters. Murk Nijdam boert niet biologisch, niet gangbaar, maar wel extensief en met passie. Naast het houden van ongeveer 30 melkkoeien op totaal 40 ha., heeft Murk een weidevogeleldorado gecreëerd.

Murk Nijdam besloot dat zijn levenswerk behouden moet blijven voor de toekomst. Daarom sloegen hij en Agrarisch Natuurfonds Fryslân in 2018 de handen ineen. Met als doel het eigendom van de agrarische grond op termijn onder te brengen bij Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Dit is in 2022 geconcretiseerd. 37 hectare Gruttoland werd eigendom van ANF. Hierbij blijft het beheer in handen van Murk Nijdam, want wat bijzonder succesvol is, verander je niet.


Image
De huidige plasdras met kijkhutten in Gruttoland

Meer informatie over Gruttoland?

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Waar vindt u Gruttoland?

In het hart van Fryslân ligt ‘De Greidhoeke’. Hier staat de boerderij van de familie Nijdam aan de Slachtedyk. Slachte is een oude naam voor binnendijk, een bijna 42 kilometer lange voormalige eeuwenoude slaperdijk die dwars door het oude Westergo kronkelt naar de zeedijk bij Oosterbierum. De Middelsee was de scheiding tussen Westergo en Oostergo. De grondsoort om de boerderij is aangeslibde kleigrond. Sinds 2000 is een groot deel van de dijk in beheer van It Fryske Gea. Het gebied bij Murk wordt ook wel ‘Brewaard’ genoemd, afkomstig van ‘Brede waard of vaart’.

Algemene gegevens stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân)

Telefoonnummer: 058-2504388

Adres Agrarisch Natuurfonds Fryslân: Slachte 4A, 8731 CJ Wommels

Adres project Gruttoland: Slachte 4A, 8731 CJ, Wommels

KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53