We vragen uw hulp

Het aantal broedende grutto’s in Friesland neemt nog steeds af. Wij blijven niet toekijken en komen in actie. Na het grote succes van de campagne “vierkant achter de weidevogels” vragen we opnieuw uw steun. We gaan Gruttoland realiseren. Een 6 hectare groot eldorado voor de grutto met een overvloed aan insecten en wormen en aandacht voor veiligheid. In gruttoland zetten we nadrukkelijk in op sterke vliegvlugge grutto kuikens die zorgen voor verder nageslacht. We laten de grutto niet uitsterven en heb-ben uw hulp daarbij hard nodig.

we vragen uw hulp