Vogeltrek echt op gang

door Hans Peeters/ foto boven Temmincks strandloper – Lubbert Boersma

Eind augustus lijkt de najaarstrek echt op gang te zijn gekomen. De diverse fotografen berichten hierover. Dagelijks worden er nieuwe steltlopers in Gruttoland waargenomen, waaronder niet alledaagse soorten. Afgelopen week konden vogels als kleine en Temmincks strandloper worden vastgelegd, maar ook witgat en zelfs een overvliegende roerdomp. Tot half september zijn er nog enkele vrije data voor de fotohutten, dus grijp je kans en boek. Daarna sluiten de fotohutten tot volgend voorjaar.

Watersnip / foto Hans Peeters

Nieuws van Murk

“Gisteren (donderdag, 24 augustus) de schuif van de plas weer open gezet, want het waterpeil zakte nu wel snel. Vanmiddag  twee jonge dode bergeenden, twee jonge visdieven en een dode kokmeeuw opgeruimd uit de plas. Het komt alle jaren voor dat enkele zwakkere vogels het niet halen, het hoeft zeker geen vogelgriep te zijn. Op het eilandje lagen nog zes eieren die koud aanvoelden, ze waren van de nijlgans. Met de rest zal het nijlganzenpaar vermoedelijk de Bolswarder vaart in zijn gegaan. Er waren 36 gaten van de oeverzwaluwwand, die niet diep ingegraven waren en dus niet bezet waren. Eerder telden we 240 nestgaten, maar uiteindelijk zijn er dus 204 bezet geweest. Het was er nu al veel rustiger met zwaluwen; ik denk dat er al flink wat zijn vertrokken naar het zuiden.”

Oeverzwaluwen / foto Lubbert Boersma

Boer Murk haalt de koeien binnen om te melken / foto Bennie van der Weide

Jeltsje helpt bij het melken / foto Bennie van der Weide

De kleine strandlopers van Douwe

Gisternamiddag- en avond (zaterdag 19-8-2023) ben ik er ook weer geweest. Het eilandje met de nijlganzen is het eilandje tegenover de zwaluwwand neem ik aan. Daarop en -bij zaten gistermiddag een stuk of negen blauwe reigers, nijlganzen heb ik daar toen niet gezien of gehoord. De blauwe reigers gingen vanaf het eilandje zo nu en dan foerageren in de wal (op zoek naar muizen en zo natuurlijk) en liepen/vlogen dan weer terug naar het eilandje. Zouden de blauwe reigers ook de jonge nijlganzen opgepeuzeld hebben? ‘k Zal de foto’s er nog op controleren. 

Bij telling/schatting kwam ik op zo’n 25 – 30 watersnippen. Enkele zaten zo nu en dan zo dichtbij dat ik ze bij wijze van spreken zo uit het water kon oppakken… Kon ik weer mooi fotograferen en natuurlijk ook weer filmpjes maken, evenals later op de avond van de regenwulpen. Bij vertrek omstreeks 21.15 uur telde ik er 75 – 100. Grappig trouwens, watersnippen en regenwulpen en ’t was nog mooi weer. 

Foto’s volgen later, eentje stuur ik jullie nu al. Er zat een groep van ca 10 van deze hele kleintje vogeltjes (ca 10 cm): steeds foerageren op de slikplaatjes, alert, opvliegen en hup weer naar een ander slikplaatje en zo maar door en zo maar door. Lijkt wel een soort klein strandlopertje. Durf ik niet met zekerheid te zeggen, wat denken jullie?

Opmerking redactie: De foto’s die Douwe doorstuurde waren van kleine strandlopers en een Temmincks strandloper. 

Mei groetnis, Douwe Struiksma

Kleine strandlopers / foto Douwe Struiksma

Temmincks strandloper / foto Douwe Struiksma

Het eilandje is in trek bij de blauwe reigers / foto Douwe Struiksma

Waarnemingen van Servan
Afgelopen zondag (20-8-2023), 42 soorten geteld maar 43 hadden het er moeten zijn, met tussen de paar hele kleine strandlopertjes ook de Kleine die achteraf was gedetermineerd. De eerste foto’s zijn van de jonge kleine strandlopers en de andere van een jonge Temmincks strandloper. 

Een muisje riskeerde zijn leven door over de plas te trekken, maar veilig over kwam. De bekende kemphaan was aanwezig. Een deelnemer van de workshop, attendeerde me erop dat deze al eerder was beschreven in de nieuwsbrief van 29 juli. Na afloop van de workshop nog even gezeten en toen kwam plots rond half vier een roerdomp nog schitterend voorbijvliegen en genieten van veel wulpen. In de ochtend ook nog twee keer een bezoek van de slechtvalk zonder goede fotomogelijkheden. Een gekke dag met maar heel weinig snippen… maar weer genieten van de plek, het licht in de ochtend, leuke groep, veel soorten en de beelden.  Groeten, Servan Ott

Onvolwassen kleine strandloper / foto Servan Ott

Onvolwassen Temmincks strandloper / foto Servan Ott

Oeverloper / foto Servan Ott

Kokmeeuw met prooi

Op 24 augustus stuurde Douwe Struiksma nog een filmpje van een kokmeeuw met een muis. Hij bericht: “Vanmorgen gezien in Lyts Brewaer: kokmeeuw komt aanvliegen met dode muis (?); deze wordt herhaalde keren gewassen en vervolgens snel opgevreten op het moment dat er andere meeuwen langskwamen. ‘t Was een heftige hap voor de kokmeeuw: kop schudden, kokhalzen en uitbuiken :). Groetnis Douwe

Een ingekorte versie van de video van de kokmeeuw met muis verschijnt binnenkort op Facebook.

Kokmeeuw / foto Bennie van der Weide

Nieuws van Lubbert

Gruttoland d.d. 25-8-2023

Beste Gruttolanders,
Ook deze week weer volop kunnen genieten van de volop aanwezige vogels. Nog altijd veel kemphanen waaronder twee geringde exemplaren en hiervan een goed kunnen vastleggen, blijkt tien maanden geleden in noord Noorwegen te zijn geringd. Ook dit soort waarnemingen is en blijft interessant. Meest interessante vogel deze keer is de Temmincks strandloper, wel al vaker hier gezien, maar is niet algemeen. Regelmatig groepen met goudplevieren, wulpen en regenwulpen, het luid roepen van deze vogels is prachtig. Verder een drietal witgatjes, een oeverloper en bosruiter en niet te vergeten de watersnippen.
Vr gr Lubbert Boersma

Deze kemphaan werd 10 weken geleden in Noorwegen geringd / foto Lubbert Boersma

Temmincks strandloper / foto Lubbert Boersma

De fotografen kwamen afgelopen week goed aan hun trekken. Hier een kleine selectie om van te genieten:

Wulp bijt op een houtje / foto Douwe Struiksma

Haas en bruine kiekendief met elkaar in gesprek / foto Bennie van der Weide

Twee onvolwassen bruine kiekendieven / foto Bennie van der Weide

Overvliegende roerdomp / foto Servan Ott

Wulp / foto Servan Ott

Het bericht Vogeltrek echt op gang verscheen eerst op Agrarisch Natuurfonds Fryslân.