Tweede alarmtelling: hoogte- en dieptepunten

door Hans Peeters / foto boven Douwe Struiksma

Volgens richtlijnen van de Bond van Friese Vogelwachten heeft onlangs de Tweede Alarmtelling plaats gevonden. In Gruttoland gingen op vrijdag, 4 juni een aantal vrijwillige tellers samen met boer Murk het land in. De tweede telling geeft altijd het beste zicht op het al dan niet welslagen van het broedseizoen. Aan de hand van de tellingen kan men bepalen hoe het broedsucces is. Elk broedseizoen worden er drie alarmtellingen gehouden.

De tellers met elkaar in overleg / foto Douwe Struiksma

Mooi concert

Vrijwilliger Douwe Struiksma beleefde het als volgt: “Het was een bijzondere middag in Gruttoland. Bij alarmtellingen in een succesvol gebied start het concert vrijwel meteen wanneer je het weiland instapt. Dat was gistermiddag in Gruttoland ook zo: mooi concert van zeer alerte grutto’s, tureluurs, kluten, graspiepers, gele kwikstaarten en scholeksters. Volop genieten dus.”

Roel van der Pot, een andere vrijwilliger zei onder het tellen: “Op een gegeven moment vlogen er wel 40 grutto’s boven ons!” De tellers hadden duidelijk een fantastische middag, zoveel is wel duidelijk.

Alarmerende grutto boven het veld / foto Douwe Struiksma
Het nest van de kleine plevier is een zoekplaatje / foto Murk Nijdam

Veel hoogtepunten – enkele teleurstellingen

Terugblikkend op de tweede telling is boer Murk zeker niet ontevreden. “Voor de grutto en de tureluur is het een topjaar. De eindaantallen zullen waarschijnlijk nog hoger uitkomen. De resultaten voor de scholekster en de kievit zijn helaas erg teleurstellend. Die aantallen zijn aanmerkelijk minder dan vorig jaar. Maar de kluten en visdieven daarentegen doen het geweldig goed dit jaar. Zoveel kluten als nu hebben we nog nooit gehad in Gruttoland. Tegelijkertijd doet de gele kwikstaart het ook erg goed en van de kleine plevier hebben we nog niet eerder 2 nesten in een seizoen gehad. Het is elk jaar weer afwachten. Je hebt de vogels nu eenmaal niet aan een touwtje.”

Net uitgekomen visdieven / foto Douwe Struiksma
Nest van een kluut / foto Douwe Struiksma

Murk meldt de volgende resultaten:

soort 2e Telling-aantallen 4 juni 2022 1e Telling 22 mei 2022
Grutto 55 paren + 7 bij buurman 46 paren + 4 nesten +5 paren bij buurman
Tureluur 18 paren 13
Scholekster 3 paren 3
Kievit 1 1
Kluut 32 nesten(totaal) 22 nesten en 40 kuikens
Visdief 16 nesten (totaal) 14 nesten
Krakeend   2 nesten
Oeverzwaluw 159 nestgangen 120 nestgangen
Kleine plevier 1 nieuw nest 2 eieren 4 kuikens in nest
Gele kwikstaart 11
Jonge visdief / foto Douwe Struiksma

Het bericht Tweede alarmtelling: hoogte- en dieptepunten verscheen eerst op Agrarisch Natuurfonds Fryslân.