Kokette kuifeend

door Hans Peeters

De kuifeend is in Gruttoland zeker geen zeldzame verschijning. De laatste jaren neemt het aantal broedparen zelfs toe. Hoewel het vrouwtje onopvallend bruin gekleurd is, is de man met zijn zwart-witte pak en goudgele oog een kokette verschijning.

Kuifeend man – foto Willem de Wolf

Kuifeend vrouw – foto Jappie Seinstra

Dat kleine, parmantige eendje broedt de laatste jaren in wisselende aantallen in Gruttoland, met een maximumaantal van 15 paren in 2014. Hoewel ze steeds vaker in en bij de plas gezien worden, broeden ze vooral in de weilanden en soms ook midden op het land. Murk: “Het nest ligt goed verscholen en je kunt er nog wel eens een missen. Vandaar dat we bij de laatste alarmtelling op 14 juni de nesten opsporen om ze te kunnen beschermen. Verder zoeken we er niet naar om verstoring te voorkomen”.

Foto Servan Ott

Foto Willem de Wolf

“Voor zo’n klein eendje legt zij in verhouding grote eieren”, weet Murk. “Het is een zorgzame moeder die goed op haar kuikens past. Als de vrouwtjes nog zitten te broeden, trekken de mannetjes vaak al weg om te gaan ruien. Echt geëmancipeerd is hij dus niet”.

Foto Hans Peeters

Foto Lubert Boersma

Kuifeendenpaspoort

Wetenschappelijke naam: Aythya fuligula

Friese naam: tufein

Herkenning: kleine eend; zwart met witte flanken en buik, lange afhangende kuif bruinig met korte kuif

Lengte: 40 – 47 cm;

Spanwijdte: 67 – 73 cm

Geluid: zwijgzaam, laat tijdens balts fluittonen horen; in vlucht een droog karr

Voedsel: zoetwatermosselen, kreeftachtigen en insecten; ook wel delen van waterplanten 

Gedrag: in broedtijd paarsgewijs; daarbuiten vaker in groepen op open water

Leefgebied: broedt in dichte vegetatie op eilandjes en oevers bij plassen, sloten, afgravingen en in weilanden

Nest: op de grond, goed verstopt tussen vegetatie

Aantal eieren: 8 – 11 eieren, een legsel per jaar

Broedduur: 23 – 25 dagen

Vliegvlug: nestvlieders; kuikens bovenzijde olijfbruin, onderzijde lichter dons

Trek: Nederlandse kuifeenden trekken naar Zuid-Europa (Italië, Spanje) en Engeland/ Ierland; overwinteraars komen uit Noord- en Oost-Europa

Voorkomen: broedparen 20.000 – 24.000; winteraantallen 180.000 – 240.000

Gruttoland: broedvogel in wisselende aantallen; per jaar variërend van 2 tot 15 legsels

Dagelijkse poetsbeurt – foto Marten F. de Vries

Kuifeenden overwinteren in grote aantallen op open water – foto Bennie van der Weide

WIL JE OOK EEN KIJKJE NEMEN IN GRUTTOLAND? BEZOEK DAN ONZE OPEN DAG OP 26 MAART A.S.

Het bericht Kokette kuifeend verscheen eerst op Agrarisch Natuurfonds Fryslân.