nieuwe plasdras Gruttoland

Gruttoland in beeld

Er is een sprekende video gemaakt over de bedoelingen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) en Murk Nijdam. Waarom is ANF opgericht en wat zijn haar bedoelingen? Ook Murk Nijdam geeft treffend aan wat hem beweegt in zijn liefde voor de agrarische natuur. De beelden in de video spreken voor zich. Aan het einde van de video bedanken wij alle supporters nogmaals voor hun steun. En blikken we alvast verwachtingsvol vooruit naar 2022.