Goeie bedoelingen onvoldoende voor grutto

Alle foto’s Henk Bootsma

‘Heeft de grutto in Nederland toekomst?! Niet als goeie bedoelingen niet worden omgezet in concrete daden!’ Dat stelt Rendert Algra, voorzitter van Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân, (ANF). ‘Alle geledingen, vogelwachters, boeren, burgers, volksvertegenwoordigers en bestuurders, hebben de neus dezelfde kant op. Toch wordt er in de praktijk te weinig gedaan om kwetsbare weidevogels te beschermen. ‘Vooral de financiering blijft achter bij de goede bedoelingen!’

Agrarisch Natuurfonds Fryslân kwam vrijdagmiddag, 15 september jl. bijeen op de boerderij van de familie Bote de Boer bij Tjerkwerd. De aanleiding is het toevoegen van een deel van Gruttoland Tjerkwerd aan de pareltjes waar ANF zeggenschap over heeft. Daarmee wordt meteen blootgelegd waar de ergernis van ANF-voorzitter Algra vandaan komt. ‘Het gaat veel te langzaam. We maken er vanmiddag een feestelijke middag van. Maar ruim 4 ha had vandaag 12 ha moeten zijn!’

ANF is met haar verwoede wervingsacties voor het adopteren van vierkante meters op dit moment niet verder dan ongeveer 1/3 van het benodigde budget. Het eeuwenoude greppelland bij Tjerkwerd staat daarmee onder druk. Het is een pareltje voor weidevogels. Om dat te bewaren kan er niet voluit op geboerd worden. Met de ANF-constructie kan dat wel maar is er wel geld nodig om de grond te kopen. Op dit moment zijn het vooral particulieren die vierkante meters adopteren en op die manier geld opbrengen om weidevogelparels in Fryslân te beschermen. ‘Het bedrijfsleven blijft achter’, stelt Algra. ‘Maar vooral teleurgesteld zijn we in de overheden.’ De provincie Fryslân heeft enkele jaren geleden vastgesteld om de teruggang van de weidevogels, de grutto voorop, tegen te gaan. Tot op dit moment worden daar niet de gelden voor uitgetrokken die nodig zijn. Algra roept de Provincie op om over de brug te komen. ‘Met enkel goeie bedoelingen komen we er niet!’

Tijdens de bijeenkomst werd de nieuwe pommerant Reitse Spanninga voorgesteld. Reitse is een echte Fries en een autoriteit op het gebied van gastvrijheid, eten en drinken, koken en barbecue. Hij is het uithangbord, die met zijn expertise en personality een upgrade geeft aan events, programma’s en producten. Én Reitse draagt de grutto een warm hart toe.

Reitse Spanninga als onze nieuwe pommerant.

Het bericht Goeie bedoelingen onvoldoende voor grutto verscheen eerst op Agrarisch Natuurfonds Fryslân.