GEBOORTEGOLF

Door Hans Peeters

Bij mijn bezoek aan Gruttoland deze week werd ik aangenaam verrast door het grote aantal klutenkuikens dat rondstapte. Ook grutto’s alarmeerden luidruchtig, maar de jonge gruttokuikens blijven verborgen tussen het gras. Murk komt met het laatste nieuws en er is boekennieuws.

Nest van een krakeend / foto Hans Peeters

Laatste nieuws van Murk

Boer Murk houdt me meerdere keren per week op de hoogte van het reilen en zeilen in Gruttoland. Zijn laatste nieuws is van vrijdag, 26 mei jl. “Vanmorgen kwamen de drone vliegers al voor dag en dauw in actie, om nieuwe nesten op te sporen. Er werden vijf nieuwe nesten van de grutto gevonden, waardoor de teller nu op 72 staat! Vorig jaar was het eindtotaal 66. Ringonderzoek blijkt steeds opnieuw heel veel informatie op te leveren over het leven van de grutto. Het nut van dit wetenschappelijk onderzoek wordt daarmee keer op keer bewezen. Ook nu konden de ringers al 14 nieuwe gruttokuikens ringen. Een kuiken woog maar liefst 206 gram. Een teken dat er volop insecten aanwezig zijn. Ook werden deze ochtend nog een nieuw scholeksternest en twee krakeendennesten gevonden. Al met al lijkt het nog steeds een heel goed seizoen te zullen worden.”

Slechts enkele uren oud en meteen zoeken de klutenkuikens al zelfstandig naar voedsel

De ouders gaan door de knieën, zodat het jong beschutting kan vinden onder moeders buik

Dagkuikens

Afgelopen donderdag stapte ik in de namiddag de vogelfotohut de Skries in en toen ik naar buiten keek stond ik meteen oog in oog met een klutenkuiken. Wat zeg ik, niet één maar liefst vier kuikens. Ze stonden op slechts enkele meters afstand een beetje verdwaasd om zich heen te kijken. Die waren kennelijk vandaag pas uit het ei gekomen en zelfs nog niet helemaal opgedroogd te zijn. Er stond een straffe noordenwind en soms gingen de kleintjes schuin tegen de wind inhangen om overeind te blijven. Het was fantastisch om te zien hoe die jonkies van slechts enkele uren oud, al direct zelfstandig naar voedsel zochten. Pa en ma waren steeds in de buurt en gingen geregeld op hun knieën zitten, zodat de jonkies onder de warme ouderbuik even op konden warmen. Soms zag je dan een kluut met wel tien poten.

Een gezellige drukte onder de buik van ma kluut

Op de foto is goed te zien hoe groot een klutenkuiken is of hoe klein een kleine plevier…

Geboortegolf

Dit was niet het enige klutenpaar met jongen. Toen ik de plas voor de hut aftuurde zag ik meerdere paren met allemaal kleine kuikens om zich heen. Ik telde er al heel snel wel twintig, maar het kunnen er ook meer zijn geweest. In ieder geval zullen er de komende dagen nog meer bijkomen. Alsof het afgesproken werk is dat al die kluutjes tegelijkertijd uit de eieren kruipen. En dat is ook zo. Tijdens de paartijd enkele weken geleden, gaven de volwassen kluten zich zo ongeveer massaal over aan de klutenliefde. Zien paren, doet paren. Zo werkt dat nu eenmaal bij verschillende vogelsoorten. Dat betekende ook dat ze zo ongeveer met zijn allen tegelijk eieren legden en startten met broeden. Met als gevolg dat nu ook de kleintjes zo ongeveer tegelijkertijd geboren worden. Dat laatste is wel zo veilig. Met zoveel ouders in de buurt worden bij dreigend gevaar, de krachten gebundeld. Overvliegende kraaien of bruine kiekendieven worden furieus achtervolgd.

De ouders houden de omgeving angstvallig in de gaten

Baby-kluut begint direct zijn nog niet droge verenpakje te poetsen

Alarmerende grutto’s

Dat niet alleen de kluten jongen hebben, blijkt wel uit het luidruchtig alarmeren van de grutto’s en ook tureluurs. Zodra je de auto parkeert bij de hutten, komen de vogels al aanvliegen en proberen je luid roepend weg te sturen. Jonge grutto’s en tureluurtjes blijven tussen het gras verstopt, in tegenstelling tot de kluutjes die open en bloot over het slik paraderen. Grutto’s en tureluurs die kuikens hebben, gaan vaak op een paal langs het weiland staan. Vanaf die hoge uitkijkpost kunnen ze én hun kids goed in de gaten houden en tegelijkertijd ook het dreigende gevaar in de smiezen houden.

Grutto’s houden vanaf een hoge uitkijkpost hun jongen in de gaten

Luidruchtig waarschuwen ze voor indringers

LAATSTE EXEMPLAREN BOEK

Ons op 31 maart jl. gepresenteerde boek Gruttoland – erfgoed van Murk Nijdam blijkt een groot succes te zijn. Binnen twee maanden is het boek in de boekhandel uitverkocht. Dat het zo hard zou gaan, hadden we niet kunnen denken. Het andere goede nieuws is dat er nog wel boeken te koop zijn bij Gruttoland zelf, aan de Slachte 4 in Wommels. Tijdens excursies en op momenten dat het bezoekerscentrum geopend is, kan men daar terecht. Is het bezoekerscentrum gesloten dan kan men bij boer Murk (mits hij thuis is) aan de boerderij een boek kopen. Ook kunnen er nog boeken via onze website besteld worden. Ga daarvoor naar www.gruttoland.nl en klik op ‘boek’. Het bestuur denkt inmiddels na over een herdruk. Binnenkort is het Vaderdag!? Koop nu alvast het ultieme vaderdagcadeau. Wacht niet tot het laatste boek verkocht is.

Vogelskijken via de webcam

Het gehele broedseizoen is onze webcam in gebruik. U kunt live meekijken naar de vogelavonturen in Gruttoland. Bijvoorbeeld visdieven en kleine plevieren die op een van de schelpeneilandjes broeden. Ook zal het niet lang meer duren voordat de jonge oeverzwaluwen uit het ei kruipen. Dat levert gegarandeerd een drukte van jewelste op met beelden van ouders die af en aanvliegen met voer. Niet voor niets hebben we onze webcam vlak bij de oeverzwaluwwand opgehangen. Kijk en geniet!

www.gruttoland.nl/live

Moeder kluut liefkoost haar jong

Het bericht GEBOORTEGOLF verscheen eerst op Agrarisch Natuurfonds Fryslân.