Canadese gans, leeft op grote voeten

Tekst Hans Peeters/ foto boven Marten F. de Vries

Nu het broedseizoen en fotohuttenseizoen van Gruttoland voorbij zijn, zullen we de komende maanden weer steeds een vogelsoort behandelen, die op de waarnemingenlijst van Gruttoland staat. We eindigden dit voorjaar met de buizerd en gaan in alfabetische volgorde verder met de Canadese gans.

Foto Marten F. de Vries

De Canadese gans is de grootste gans die in ons land voorkomt en bereikt een lengte van een meter. Het komt geregeld voor dat de Grote Canadese gans kruist met brandganzen en Kleine Canadese ganzen (groot en klein zijn verschillende soorten). Het is dus niet altijd duidelijk of een waarneming om een raszuivere soort gaat. Canadese ganzen trekken vaak met groepen andere ganzen mee, zoals die van de grauwe gans en brandgans.

Foto Marten F. de Vries

Foto Servan Ott

Ongewenst, of toch niet…

De eerste Canadese ganzen verschenen in Europa in de 17e eeuw als siervogels in Engelse parken. Zoals de naam aangeeft komen ze van oorsprong uit Canada en Noord-Amerika. Engeland ondernam pogingen om de aantallen te vergroten, zodat de vogels konden dienen als jachtwild. Grote ganzen, die kennelijk lekker waren van smaak en flink wat vlees opleverden. Ze waren echter te tam en vlogen te laag, zodat ze als jachtwild toch niet echt voldeden. Wel bleken Canadese ganzen erg vruchtbaar te zijn en hun aantallen namen explosief toe. Vanuit Engeland en Scandinavië (waar de soort ook werd uitgezet) verspreiden ze zich over Europa. In Nederland verschenen de eerste Canadese ganzen pas in 1975 als broedvogel.

Foto Bennie van der Weide

Foto Bennie van der Weide

Canadese gans in Gruttoland

Boer Murk over de Canadese gans: “Hoewel het een grote vogel is kan de soort zich erg onopvallend gedragen. Ze werden tot nu toe enkele keren in Gruttoland waargenomen, maar het is niet uitgesloten dat ze ook wel eens over het hoofd worden gezien. Als de vogels op- of overvliegen is het honkende nasale geluid heel opvallend. Van mij hoeven ze niet in grotere aantallen naar Gruttoland te komen. Met hun grote platvoeten trappen ze alles plat en kunnen in het broedseizoen zomaar over een weidevogelnest banjeren.”

Foto Bennie van der Weide

Foto Jappie Seinstra

Paspoort Canadese gans

Wetenschappelijke naam: Branta canadensis

Friese naam: Kanadeeske goes

Herkenning: forse gans met zeer lange hals. Zwarte hals en kop met witte kinband, lichte borst en bruinachtig lichaam

Lengte: 90 – 100 cm

Spanwijdte: 160 – 175 cm

Geluid: diepe, nasale honkende geluiden

Voedsel: echte vegetariër, voornamelijk gras

Gedrag: vaak in kleinere groep, gedraagt zich onopvallend

Leefgebied: agrarisch cultuurlandschap, lage delen van West- en Zuid-Nederland

Nest: bouwt nest vlakbij water

Aantal eieren: 5 – 6 roomwitte eieren

Broedduur: 4 weken

Jongen zijn nestvlieder

Trek: in Nederland standvogel, kunnen ’s winters met andere soorten vanuit Scandinavië meekomen

Voorkomen: broedparen 1200 in 2000; 12.000 – 16.000 in 2020; winteraantallen 51.000 – 70.000

Gruttoland: enkele waarnemingen

Foto Jappie Seinstra

Het bericht Canadese gans, leeft op grote voeten verscheen eerst op Agrarisch Natuurfonds Fryslân.