2023 Veelbelovend broedseizoen

Door Hans Peeters / foto boven Eddy de Boer

Elk broedseizoen wordt er in het kader van Agrarisch Natuurbeheer driemaal een alarmtelling gehouden. Daarbij wordt geïnventariseerd welke weidevogelsoorten en hoeveel er broeden en/of kuikens hebben. Zondag, 21 mei jl. vond in Gruttoland de eerste alarmtelling van 2023 plaats.

Eerste Alarmtelling / foto Eddy de Boer

Video / Eddy de Boer

Voorproef

Een dag eerder werd door boer Murk en enkele vrijwilligers al wat voorwerk gedaan. Murk meldt: “Vanmorgen om vijf uur met de drone gevlogen met Teade en zijn broer Ate en Rienk. We hadden in de hoek van de oude plas 10 nieuwe gruttonesten, wat boven verwachting was. Naast de plas, in het beste perceel, nog een nieuwe grutto; dat maakt 11 nieuwe gruttonesten. In dat perceel zitten nu 26 gruttonesten op 3,3 hectare.

Daarnaast nog een nieuwe krakeend, een kuifeend, twee wilde eenden en een nieuwe kievit. Wat opvalt, is dat er heel veel gruttoleven in het veld aanwezig is; dat ziet er veelbelovend uit. De eerste twee gruttokuikens konden geringd worden en wogen respectievelijk 142 en 151 gram. Nog nooit werden er zulke zware kuikens voor 23 mei geringd. Een teken dat er veel voedsel (insecten) aanwezig is. Het ziet er naar uit dat dit voor het derde jaar op rij, een goed gruttojaar wordt. Morgen met denk ik wel 10 tellers het veld.”

Nest van een krakeend / foto Murk Nijdam

Hoe werkt het?

Zondagmiddag was het zover en stond boer Murk met 10 vrijwillige tellers klaar om het veld in te gaan. Het gezelschap loopt in een lijn over de percelen van Gruttoland en noteert alle alarmerende vogels die opvliegen. Die duiden op broedgevallen en op mogelijke aanwezigheid van kuikens. En passant worden nesten die men tegenkomt, natuurlijk ook genoteerd. Het was prachtig weer, de stemming was goed; kortom alle voortekenen waren goed voor een mooie middag.

Er werd ook een groot kievitkuiken aangetroffen / foto Eddy de Boer

Het kievitkuiken wordt geringd / foto Eddy de Boer

De uitslag

’s Avonds belt Murk de volgende uitslag door:

Soort Aantallen 21 mei 2023 Resultaat  1e Alarmtelling 2022
Grutto 51 + 2 paren bij buurman   46 paren + 4 nesten + 5 paren bij de buurman
Tureluur 14 paren 13 paren
Scholekster 4 paren 3 paren
Kievit 2 paar + 2 bij de buurman 1 paar
Kluut 20 nesten 22 nesten + 40 kuikens
Visdief 16 nesten 14 nesten
Krakeend 3 nesten 2 nesten
Kuifeend 5 nesten
Slobeend 1 nest
Oeverzwaluw 190 broedparen 120
Kleine plevier 1 nest met 3 eieren 4 kuikens in nest
Witte kwikstaart 1 nest
Gele kwikstaart 4 broedparen

Alle gegevens worden nauwkeurig in kaart gebracht / foto Eddy de Boer

Nest kleine plevier / foto Eddy de Boer

Nest met jonge scholeksters / foto Murk Nijdam

Bijzonderheden

Deze eerste telling is bijzonder hoopgevend en het beloofd een erg goed broedseizoen te worden. Maar veel is nog afhankelijk van het weer de komende weken. Er kon een kievitkuiken van 170 gram geringd worden. De oeverzwaluwwand heeft na de uitbreiding nog nooit zoveel broedparen geteld. Tijdens de Koningstelling op Koningsdag werden 2 nestjes van de kleine plevier geteld. Een bleek nu gepredeerd te zijn en ook van de andere waren de eieren verdwenen. Wel werd een nieuw nestje aangetroffen met 3 eieren. De broedende kleine plevier zit vaak vol in beeld van de webcam te broeden. Kijk op www.gruttoland.nl/live

De tweede alarmtelling vindt rondom 2 juni plaats.

Nest met jonge kluten / foto Eddy de Boer

Nest van visdief / foto Eddy de Boer

Nest van grutto met 1 ei, vogel is net begonnen met leggen / foto Murk Nijdam

Het bericht 2023 Veelbelovend broedseizoen verscheen eerst op Agrarisch Natuurfonds Fryslân.