Wat houdt een excursie in Gruttoland in?


In 2022 was het na een aantal beperkende coronajaren voor het eerste mogelijk een excursie voor Gruttoland te boeken. Hier maakten verrassend veel mensen gebruik van. In totaal hadden bijna 2.000 personen een unieke ervaring tijdens een bezoek aan Gruttoland. 

Tijdens een excursie wordt je begeleid door een vrijwillige rondleider. Om te beginnen ontvangen we je in het bezoekerscentrum van Gruttoland. Dit centrum staat achter op het erf van Murk Nijdam. Het is functioneel ingericht voor groepen tot ongeveer 20 personen. De rondleider zal de groep verwelkomen en een korte presentatie over stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân en Gruttoland verzorgen.

Vanaf 1 december kun je weer een excursie boeken voor Gruttoland in 2023.
Overzicht plasdras Gruttoland

Daarna brengt de groep onder begeleiding van de rondleider een bezoek aan de plasdras van Gruttoland. Hier krijg je uitgebreid de kans om vanuit een van de kijkhutten naar de aanwezige vogels te kijken. Je kunt de rondleider indien nodig altijd om een toelichting vragen. Aan het einde van de excursie wordt er nog kort nagepraat en krijgt je een informatiepakket uitgereikt. Het gehele programma duurt ongeveer 2 uren.

Vanaf 1 december kun je weer een excursie boeken voor Gruttoland in 2023.
binnenkant bezoekerscentrum
reuzeskries Murk Nijdam
binnenzijde kijkhut
Toiletten bezoekerscentrum
op weg naar de kijkhut
vogels in de plasdras

Groepsexcursie

Wil je met een eigen groep een excursie beleven in Gruttoland? Bijvoorbeeld met je collega's van het bedrijf, je familie, een vriendengroep of liefhebbers van een lokale vogelwacht. Je kunt met maximaal 20 personen deelnemen. Je betaalt dan een vast bedrag van € 200,00.

Image
Vanaf 1 december kun je weer een excursie boeken voor Gruttoland in 2023.

Excursie individueel

Wil je alleen of met een bekende een excursie boeken? Dat kan ook. Een aantal keren in het seizoen is er een open inschrijving voor een excursie. Je beleeft het programma dan met andere geïnteresseerden. De kosten p.p. bedragen € 10,00. De groepsgrootte is maximaal 20 personen.

Image
Vanaf 1 december kun je weer een excursie boeken voor Gruttoland in 2023.

Aandachtspunten excursie:

 • Neem je ticket mee en laat deze zien aan de vrijwillige rondleider.
 • Parkeer op het terrein naast het bezoekerscentrum in de aangegeven vakken. Je rijdt langs de boerderij van Murk Nijdam aan de Slachte nr. 4.
 • Probeer zoveel mogelijk te carpoolen. Het aantal parkeerplaatsen is beperkt.
 • Kom op tijd zodat je de start van de excursie kunt meemaken en je de andere deelnemers niet stoort.
 • Volg tijdens de excursie aub de instructies van de vrijwillige rondleiders op.
 • Probeer tijdens het praktijkdeel van de excursie zo weinig mogelijk geluid te maken. Zodoende verstoren we de broedende vogels niet.
 • Na het praktijkdeel ga je weer terug naar het bezoekerscentrum. Hier krijg je een informatiepakket over Gruttoland en een aardigheidje uitgereikt.
 • Bij het bezoekerscentrum en de plasdras is een toiletvoorziening aanwezig. Het toilet na gebruik aub netjes achterlaten.

Deel dit met je vrienden

 • Toegangsweg plasdras

  Toegangsweg plasdras

 • bezoekerscentrum Gruttoland

  bezoekerscentrum Gruttoland

 • Toiletten bezoekerscentrum

  Toiletten bezoekerscentrum

 • Parkeerplaats bij plasdras

  Parkeerplaats bij plasdras

 • Toilet bij plasdras

  Toiletvoorziening bij plasdras

 • Toegangspad plasdras

  Toegangspad plasdras

 • Binnenzijde kijkhut fotografen

  Binnenzijde kijkhut fotografen

 • Uitzicht kijkhut fotografen

  Uitzicht kijkhut fotografen

 • E-ticket excursie Gruttoland

  E-ticket excursie Gruttoland

Wat is Gruttoland?

Gruttoland is een uniek project waar het traditionele boerenbedrijf en de weidevogels samenkomen. Boer Murk Nijdam en stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) zijn een langdurige samenwerking aangegaan. Dit om het levenswerk van Murk Nijdam tot in lengte van jaren voort te kunnen zetten. Via verschillende publieksacties is door ANF geld ingezameld om de grond op bijzondere voorwaarden van Murk Nijdam te kunnen kopen. Ruim 5500 mensen leverden al een financiële bijdrage. Ook zijn er verschillende subsidies toegekend. Dit resulteerde in 2021 in de overname van 7 hectare Gruttoland door ANF. Op 14 juli 2022 kwam de resterende 30 hectare van Gruttoland in handen van ANF. Een deel is direct in eigendom verkregen en een deel is omgezet in een schuld uit geldlening. Stichting ANF werkt voornamelijk met vrijwilligers. Zij is opgericht door verontruste weidevogelliefhebbers vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Het is bedoeling dat ANF in de toekomst verspreid over Fryslân meer van dit soort projecten realiseert.
tureluur Gruttoland
scholekster bij Gruttoland

Waar vindt u Gruttoland?


In het hart van Fryslân ligt ‘De Greidhoeke’. Hier staat de boerderij van de familie Nijdam aan de Slachtedyk. Slachte is een oude naam voor binnendijk, een bijna 42 kilometer lange voormalige eeuwenoude slaperdijk die dwars door het oude Westergo kronkelt naar de zeedijk bij Oosterbierum. De Middelsee was de scheiding tussen Westergo en Oostergo. De grondsoort om de boerderij is aangeslibde kleigrond. Sinds 2000 is een groot deel van de dijk in beheer van It Fryske Gea. Het gebied bij Murk wordt ook wel ‘Brewaard’ genoemd, afkomstig van ‘Brede waard of vaart’.

Gruttoland is de naam van het eerste project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF).


Algemene gegevens stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân)

Telefoonnummer: 058-2504388/06-51172174

Adres kantoor: Slachte 4A, 8731 CJ Wommels

KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53