Bezoek Gruttoland, een unieke ervaring


Met ingang van het kalenderjaar 2022 is het (eindelijk) mogelijk een bezoek aan Gruttoland te brengen. In 2021 konden fotografen al een hut boeken voor een arrangement. Er werden maar liefst 134 fotografie-arrangementen geboekt. Er werden prachtige plaatjes geschoten.

In 2022 is het voor liefhebbers vanaf 16 april ook mogelijk een excursie bij Gruttoland te boeken. Een excursie wordt begeleid door een van de ruim 10 vrijwillige rondleiders. Na een korte presentatie in het bezoekerscentrum van Gruttoland neemt een groep van maximaal 20 personen een kijkje bij de plasdras van Gruttoland. Hier zijn in het broedseizoen vele (weide) vogels te zien. Tijdens een excursie is alles erop gericht de aanwezige vogels niet te verstoren.

De stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân/Gruttoland werkt samen met Mediahuis Noord en Van Plan. Deze partijen hebben veel ervaring met grote en kleine evenementen. Het boeken van een excursie of fotoarrangement bij Gruttoland verloopt via de VanPlan bestelmodule.


Overzichtsfoto van de plasdras van Gruttoland

Wat is Gruttoland?

Gruttoland is een uniek project waar het traditionele boerenbedrijf en de weidevogels samenkomen. Boer Murk Nijdam en stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) zijn een langdurige samenwerking aangegaan. Het is de bedoeling dat ANF de weidevogelparel van ruim 40 hectare van Murk Nijdam in stappen overneemt. Dit om het levenswerk van Murk Nijdam tot in lengte van jaren voort te kunnen zetten. Via verschillende publieksacties is door ANF geld ingezameld om de grond te op bijzondere voorwaarden van Murk Nijdam te kunnen kopen. Meer dan 5000 mensen leverden al een financiële bijdrage. Ook zijn er verschillende subsidies toegekend. Begin 2022 is bijna de helft van de 40 hectare in het bezit van ANF. Stichting ANF werkt voornamelijk met vrijwilligers. Zij is opgericht door verontruste weidevogelliefhebbers vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Het is bedoeling dat ANF in de toekomst verspreid over Fryslân meer van dit soort projecten realiseert.
Gruttoland plasdras Murk Nijdam
Image
plasdras Gruttoland v2
Image
Image
Image
tureluur Gruttoland
scholekster bij Gruttoland

Waar vindt u Gruttoland?


In het hart van Fryslân ligt ‘De Greidhoeke’. Hier staat de boerderij van de familie Nijdam aan de Slachtedyk. Slachte is een oude naam voor binnendijk, een bijna 42 kilometer lange voormalige eeuwenoude slaperdijk die dwars door het oude Westergo kronkelt naar de zeedijk bij Oosterbierum. De Middelsee was de scheiding tussen Westergo en Oostergo. De grondsoort om de boerderij is aangeslibde kleigrond. Sinds 2000 is een groot deel van de dijk in beheer van It Fryske Gea. Het gebied bij Murk wordt ook wel ‘Brewaard’ genoemd, afkomstig van ‘Brede waard of vaart’.

Gruttoland is de naam van het eerste project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Tot 1 mei 2021 kunt u Gruttoland alleen bezoeken bij het boeken van een fotografie arrangement.


Algemene gegevens stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân)

Telefoonnummer: 058-2504388/06-51172174

KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53

Adres kantoor stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân: Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

Adres Gruttoland: Slachte 4, 8731 CJ Wommels