Bezoek Gruttoland, een unieke ervaring


In 2022 was het na een aantal beperkende coronajaren voor het eerste mogelijk een excursie voor Gruttoland te boeken. Hier maakten verrassend veel mensen gebruik van. In totaal hadden bijna 2.000 personen een unieke ervaring tijdens een bezoek aan Gruttoland.  Ook (natuur) fotografen wisten de weg naar Gruttoland weer massaal te vinden. Er werden maar liefst 168 fotografie-arrangementen geboekt. Er werden prachtige plaatjes geschoten.

Een excursie wordt begeleid door een van de ruim 12 vrijwillige rondleiders. Na een korte presentatie in het bezoekerscentrum van Gruttoland neemt een groep van maximaal 20 personen een kijkje bij de plasdras van Gruttoland. Hier zijn in het broedseizoen vele (weide) vogels te zien. Tijdens een excursie is alles erop gericht de aanwezige vogels niet te verstoren.

De stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân/Gruttoland werkt samen met Mediahuis Noord en Van Plan. Deze partijen hebben veel ervaring met grote en kleine evenementen.

Heeft u vragen over tickets of over het boeken stuur dan een mail naar tickets@gruttoland.nl


Overzichtsfoto van de plasdras van Gruttoland

Wat is Gruttoland?

Gruttoland is een uniek project waar het traditionele boerenbedrijf en de weidevogels samenkomen. Boer Murk Nijdam en stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) zijn een langdurige samenwerking aangegaan. Dit om het levenswerk van Murk Nijdam tot in lengte van jaren voort te kunnen zetten. Via verschillende publieksacties is door ANF geld ingezameld om de grond te op bijzondere voorwaarden van Murk Nijdam te kunnen kopen. Ruim 5500 mensen leverden een financiële bijdrage. Ook zijn er verschillende subsidies toegekend. Dit resulteerde in 2021 in de overname van 7 hectare Gruttoland door ANF. Op 14 juli 2022 kwam de resterende 30 hectare van Gruttoland in handen van ANF. Een deel is direct in eigendom verkregen en een deel is omgezet in een schuld uit geldlening. Stichting ANF werkt voornamelijk met vrijwilligers. Zij is opgericht door verontruste weidevogelliefhebbers vanuit de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Het is bedoeling dat ANF in de toekomst verspreid over Fryslân meer van dit soort projecten realiseert.
Gruttoland plasdras Murk Nijdam
Image
plasdras Gruttoland v2
Image
Image
Image
tureluur Gruttoland
scholekster bij Gruttoland

Waar vindt u Gruttoland?


In het hart van Fryslân ligt ‘De Greidhoeke’. Hier staat de boerderij van de familie Nijdam aan de Slachtedyk. Slachte is een oude naam voor binnendijk, een bijna 42 kilometer lange voormalige eeuwenoude slaperdijk die dwars door het oude Westergo kronkelt naar de zeedijk bij Oosterbierum. De Middelsee was de scheiding tussen Westergo en Oostergo. De grondsoort om de boerderij is aangeslibde kleigrond. Sinds 2000 is een groot deel van de dijk in beheer van It Fryske Gea. Het gebied bij Murk wordt ook wel ‘Brewaard’ genoemd, afkomstig van ‘Brede waard of vaart’.

Gruttoland is de naam van het eerste project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF).


Algemene gegevens stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân)

Telefoonnummer: 058-2504388/06-51172174

KvK-nummer 70408319, RSIN - 858309063

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53

Adres: ANF Slachte 4A, 8731 CJ Wommels

Adres project Gruttoland: Slachte 4A, 8731 CJ, Wommels