Glazen huis vlakbij Gruttoland

Foto’s Henk Bootsma Net als meer vogelwachten viert Vogelwacht Wommels haar 75 jarig (plus 1) bestaan. Een jaar later dus dan de bedoeling was, want de corona pandemie gooide vorig jaar roet in het eten. Deze enthousiaste vogelwacht maakt veel werk van haar jubileum. Ze gebruiken het glazenhuis concept om aandacht te vragen én te krijgen voor het landschap en …

Open dag Gruttoland druk bezocht

Een dag na de officiële opening was de 1e open dag van Gruttoland. Bijna 300 mensen kwamen een eerste kijkje nemen in het 1e project van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). Geïnteresseerden konden zich op de website van Gruttoland aanmelden voor de open dag. En daar werd tussen 09.00 en 16.00 uur gretig gebruik van gemaakt. Ieder uur ontvingen vrijwilligers …

Opening Gruttoland groot succes!

foto’s Henk Bootsma en Hans Peeters Op vrijdag 25 maart 2022 was het dan eindelijk zover. De officiële en feestelijke opening van Gruttoland. Na 2 jaar van uitstel waren ruim 300 supporters van de weidevogelparel van Murk Nijdam aanwezig op deze zonnige dag in maart voor een belangrijk moment. Het openingsevenement werd ’s ochtends geopend door een grote groep schoolkinderen. …

Pommerant Piet Paulusma overleden

Het bestuur van Agrarisch Natuurfonds Fryslân is zeer bedroefd dat Piet Paulusma, een van onze pommeranten (ambassadeurs), onverwacht is overleden. Piet en zijn broer Lume Paulusma waren sinds mei 2021 pommerant van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Op 14 mei 2021 presenteerde Piet zijn weersverwachting voor omroep Max vanuit Gruttoland. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe. Piets weer bij …

Kokette kuifeend

door Hans Peeters De kuifeend is in Gruttoland zeker geen zeldzame verschijning. De laatste jaren neemt het aantal broedparen zelfs toe. Hoewel het vrouwtje onopvallend bruin gekleurd is, is de man met zijn zwart-witte pak en goudgele oog een kokette verschijning. Kuifeend man – foto Willem de Wolf Kuifeend vrouw – foto Jappie Seinstra Dat kleine, parmantige eendje broedt de …

Eerste kievitsei in Fryslân gevonden

Het eerste kievitsei van Fryslân is gevonden. Het begin van het voorjaar en eeuwige roem voor Wietse Jan Dijkstra uit St. Annaparochie. Hij vond het 1e ljipaai in de Workumerwaard. Wietse Jan is een weidevogelman in hart en nieren. Gefeliciteerd Wietse Jan! Het zoeken naar eerste kievitsei is een rijke Friese traditie. Henk Minkes van het BFVW hoofdbestuur feliciteert Wietse …

‘Krakende’ krakeend

door Hans Peeters De ietwat vreemde naam van de krakeend is afgeleid van het geluid dat de woerd maakt. Een kort, laag, kwakend krak. Boer Murk heeft er een tweede verklaring aan toegevoegd. Daarover later meer. Krakeend man – Foto Marten F. de Vries Krakeend vrouw – Foto Henk Dikkers Qua uiterlijk kan de krakeend gemakkelijk verward worden met de …

Koningin kievit

door Hans Peeters Als de grutto de koning van de weide is, dan is de kievit toch minstens de koningin. Voor Fryslân is de kievit ofwel de ljip al sinds mensenheugenis de nationale vogel. Vanaf de oprichting van de BFVW (1947) tevens het logo van de vereniging. Baltsvlucht – foto Marten F. de Vries Kieviten nemen een bad – foto …

Boeken fotografie-arrangement verplaatst

Vanwege organisatorische redenen is de openstelling van de boekingsmodule voor de fotografie-arrangementen verplaatst naar donderdag 13 januari om 12.00 uur. Excuses hiervoor.

cadeau bericht

Geef om Gruttoland

Help mee deze gruttoparel te behouden en draag actief bij aan de redding van de grutto. Adopteer 10 of meervierkante meters Gruttoland en schenk deze aan een ander. De ontvanger of gever krijgt een mooi certificaatthuisgestuurd. Met deze actie wordt 6 hectare weidegrond aangekocht van gruttoboer Murk Nijdam in Wommels.Vervolgens wordt dit perceel op maat ingericht en beheerd voor de …