Eerste alarmtelling veelbelovend

door Hans Peeters / foto boven Willem de Wolf

Elk broedseizoen wordt er in het kader van Agrarisch Natuurbeheer driemaal een alarmtelling gehouden. Daarbij wordt geïnventariseerd welke weidevogelsoorten er broeden en in wat voor aantallen. Zondag, 22 mei jl. was de eerste alarmtelling van 2022.

Jonge kluten bij het nest / foto Teade de Boer

Spannend

Zo’n eerste alarmtelling is altijd extra spannend, omdat het de eerste indicatie is van het broedseizoen. Hoe succesvol zijn de weidevogels en hebben weersinvloeden invloed op het huidige broedseizoen? Zo was het afgelopen voorjaar extreem droog, waardoor de grond erg hard was en vogels amper met hun snavel in de grond konden komen. Regenwormen waren door de droogte naar de diepere aardlagen gekropen, zodat ze sowieso onbereikbaar werden. Gelukkig kunnen de vogels op Gruttoland in het plasdras terecht, waar volop voedsel aanwezig is. De kuikens zijn vooral op insecten aangewezen en die zijn er momenteel in overvloed.

Nest met drie grutto-eieren en (vermoedelijk) twee kuifeendeieren / foto Murk Nijdam

Hoe werkt het?

Een groep vrijwilligers en boer Murk lopen in een lijn over de percelen van Gruttoland en noteren alle alarmerende vogels die opvliegen. Die duiden op broedgevallen en op mogelijke aanwezigheid van kuikens. En passant worden nesten die men tegenkomt, natuurlijk ook genoteerd. Zondagmiddag trok Murk met vijf vrijwilligers het veld in. Omdat men vermoedde dat er een aantal grutto’s uitgeweken was naar het land van de buurman, werd ook zijn perceel dat tegen Gruttoland aanligt, ook meegeteld.

Nest kleine plevier met kuikens / foto Teade de Boer

Murk meldt de volgende uitslag:

soort aantallen conclusie
Grutto 46 paren + 4 nesten + 5 paren bij buurman   goed tot heel goed
Tureluur 13 paren goed
Scholekster 3 paren niet goed
Kievit 1 paar slecht
Kluut 22 nesten en 40 kuikens heel goed
Visdief 14 nesten heel goed
Krakeend 2 nesten  
Oeverzwaluw 120 nestgangen uitgegraven matig tot goed
Kleine plevier 4 kuikens in het nestje  
Gruttokuiken (archieffoto) / foto Willem de Wolf

Bijzonderheden

Murk: “Het meest opmerkelijk was dat er een kemphen aanwezig was. Dat zou kunnen duiden op een broedgeval, wat echt sensationeel is. Het zou het derde broedgeval sinds 2006 voor Gruttoland betekenen. Ik had er na het natte vorige jaar al wel een beetje hoop op, maar toch.”

“Ook vonden we een nest van  een grutto met drie eieren, waarin ook twee eendeneieren lagen, vermoedelijk van een kuifeend. Van het eerdere gruttonest met zes eieren, blijken er slechts drie eieren uitgekomen te zijn.”

De tweede alarmtelling vindt rondom 1 juni plaats.

Parende kleine plevieren / foto Servan Ott

Het bericht Eerste alarmtelling veelbelovend verscheen eerst op Agrarisch Natuurfonds Fryslân.